Piagam Pelanggan : Pengurusan Projek

Tertakluk kepada syarat-syarat tiada masalah tapak bina, peruntukan yang mencukupi dan brif projek yang lengkap, tempoh pembinaan yang akan diambil adalah seperti berikut:-

Kos Projek RM 500 Ribu Ke Bawah RM 500 Ribu - RM 5 Juta RM 5 Juta Ke Atas

a. Pelan Piawai:
Bangunan, Pangkalan Udara, dan Maritim

15 Bulan 24 Bulan 36 Bulan

b. Rekabentuk baru
Jalan, Cerun, Bangunan, Pangkalan Udara dan Maritim

Kami komited untuk menyiapkan projek pembangunan kerajaan dalam tempoh dan dengan kos yang dipersetujui bersama Pelanggan

PENCAPAIAN

JANJI
Piagam Pelanggan : Pengurusan Projek
Menepati Tempoh
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Melebihi Tempoh
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah
Perkhidmatan
Jumlah
Menepati
Standard
Peratus
Menepati
Standard
Jumlah
Melebihi
Standard
Peratus
Melebihi
Standard
(a) Pelan Piawai : Bangunan, Pangkalan Udara dan Maritim
RM 500 Ribu ke bawah - 15 Bulan 2 100 % - - 2
RM 500 Ribu hingga RM 5 Juta - 24 Bulan 9 100 % - - 9
RM 5 Juta Ke Atas - 36 Bulan - 100 % - - -
(b) Rekabentuk Baru
Jalan, Cerun, Bangunan, Pangkalan Udara dan Maritim 2 100 % - - 2
Tarikh Kemaskini : 23, April, 2013