Piagam Pelanggan : Selenggaran Aset Mekanikal

  • Tindakan aduan kerosakan alatan perkhidmatan mekanikal adalah dalam tempoh 1 hari
  • Kerja pembaikan besar (major overhaul) kenderaan dan loji berat adalah dalam tempoh 4 bulan
  • Kerja pembaikan kecil kenderaan dan loji berat adalah dalam tempoh 1 bulan
  • Penggantian chiller adalah dalam tempoh 1 tahun
  • Penggantian lif adalah dalam tempoh 1 tahun
  • Menaik taraf pencegah kebakaran kepada sistem perlindungan jenis sprinkler adalah dalam tempoh 10 bulan

PENCAPAIAN

JANJI
Selenggara Aset : Mekanikal
Menepati Tempoh
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Melebihi Tempoh
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah
Perkhidmatan
Jumlah
Menepati
Standard
Peratus
Menepati
Standard
Jumlah
Melebihi
Standard
Peratus
Melebihi
Standard
(a) Tindakan aduan kerosakan alatan perkhidmatan mekanikal dalam satu(1) hari 1 100 % 1 100 % 2
(b) Kerja pembaikan besar (major overhaul) kenderaan dan loji berat dalam empat(4) bulan 1 100 % 1 100 % 2
(c) Kerja pembaikan kecil kenderaan dan loji berat dalam satu(1) bulan 1 100 % 1 100 % 2
(d) Penggantian chiller dalam satu(1) tahun 1 100 % 1 100 % 2
(e) Penggantian Lif dalam satu(1) tahun 1 100 % 1 100 % 2
(f) Menaiktaraf pencegah kebakaran kepada sistem perlindungan sprinkler dalam sepuluh(10) bulan 1 100 % 1 100 % 2

Tarikh Kemaskini : 20, April, 2013