Piagam Pelanggan : Khidmat Nasihat Teknikal : Kejuruteraan Senggara

3.2 Kejuruteraan Senggara

  • Proses kelulusan pelupusan aset kerajaan tidak melebihi 14 hari dari tarikh permohonan pengesyoran lengkap diterima.
  • Ulasan terhadap permohonan pembangunan tepi jalan yang diterima dengan lengkap daripada Pihak Berkuasa Tempatan akan dikemukakan dalam tempoh tidak melebihi 2 minggu selepas menerimanya

PENCAPAIAN

JANJI
Khidmat Nasihat Teknikal : Kejuruteraan Senggara
Menepati Tempoh
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Melebihi Tempoh
Masa/Standard Piagam
Pelanggan
Jumlah
Perkhidmatan
Jumlah
Menepati
Standard
Peratus
Menepati
Standard
Jumlah
Melebihi
Standard
Peratus
Melebihi
Standard
(a) Proses kelulusan pelupusan aset kerajaan tidak melebihi empatbelas(14) hari dari tarikh permohonan pengesyoran lengkap diterima. 1 100 % 1 100 % 2
(b) Ulasan terhadap permohonan pembangunan tepi jalan yang diterima lengkap daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) akan dikemukakan dalam tempoh dua(2) minggu selepas menerimanya. 1 100 % 1 100 % 2

Tarikh Kemaskini : 20, April, 2013