PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIHKAN KAWASAN DI PEJABAT KERJA RAYA (JKR CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL, NEGERI PERAK.

 

JKR CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL NEGERI PERAK

NOTIS TAWARAN SEBUTHARGA
NO SEBUTHARGA JMN.PK.3/2019 (PK)
NAMA SEBUTHARGA  
GRED  KEMENTERIAN KEWANGAN
KETEGORI/ PENGKHUSUSAN 221001 & 221002
TARIKH LAWATAN TAPAK 15.2.2019
TARIKH BUKA 15.2.2019
TARIKH TUTUP 26.2.2019