KONTRAK BERJADUAL BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAN SATU (1) UNIT LIF PENUMPANG DAN SATU (1) UNIT DUMBWAITER UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI MAHKAMAH TINGGI IPOH,PERAK

 

JKR CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL NEGERI PERAK

NOTIS TAWARAN SEBUTHARGA
NO SEBUTHARGA JMN.PK.5/2019 (SFM)
NAMA SEBUTHARGA  
GRED  G2 KE ATAS
KETEGORI/ PENGKHUSUSAN ME / M03
TARIKH LAWATAN TAPAK -
TARIKH BUKA 12.2.2019
TARIKH TUTUP 22.2.2019